Solna Schacksällskap
Intern LASK-rating för spelare (seniorer) utan ELO
Nr 11, gällande för perioden 1 jan - 30 apr 2020


0 1764 Rauli Lehtonen0 1634 Mats Ulvskogny 1559 Yonas Ghidei


0 1537 Sven Joel Härgestam


0 1429 Björn Wallqvist


p. -50 1412 Julianna Miklosny 1300 Javier Rasines0 1252 Mats Luthman0 (1200) Rewan Hosininy 1158 Dragan Isaksson0 1003 Lennart Borgstamny 800 Béla Balogh

Ratingförare: Rolf Svensson