Information om Solna Schacksällskap


Speldagar

Seniorer - torsdagar 18.30 - 22:00
Träffpunkten Allén, Vasagatan 9 i Sundbyberg

Juniorer - torsdagar 16.00 - 18.00
Allaktivitetshuset, Sturegatan 10 i Sundbyberg

Spellokalen

Solna SS har sin klubblokal hos Träffpunkten Allén,
Vasagatan 9 i Sundbyberg

Medlemsavgifter säsongen 2022/2023

500 kr/medlemsår för huvudmedlem 26 år eller äldre
100 kr/medlemsår för huvudmedlem upp till 25 år
100 kr/medlemsår för sekundärmedlem

Ett medlemsår sträcker sig från september till augusti.

Plusgiro

47 44 79 - 3

Post

Skickas till sekreteraren:

Klas Berggren
mailadress: klas.berggren(at)bredband.net

Styrelsen 2022/2023
Ordförande Peter Bjarnehag
Sekreterare & vice ordf Klas Berggren
Kassör Ulf Wallgren
Tävlingsledare Jonas Sandberg
Juniorledare Mats Ekqvist
Materialförvaltare Henrik Hansson

Övriga funktionärer 2022/2023
Revisorer: Christer Bergström
Tor Liljeström
Revisorssuppleant: Magnus Bergström
Valberedning: Anders Hillbur (sammankallande)
Joakim Smeds
Juniortränare Petter Lindborg
Webbredaktör Ulf Wallgren
ulf.wallgren(at)telia.com

Lagledare 2022/2023

Allsvenskan Solna SS I Gunnar Johansson
Allsvenskan Solna SS II Ulf Wallgren
Lag-DM Solna SS I Peter Bjarnehag
Lag-DM Solna SS II Ulf Wallgren

Allmän information

En kort historisk presentation med gamla fotografier!