Information om Solna Schacksällskap


Speldagar

Seniorer - torsdagar 18.30 - 22:30
Träffpunkten Allén, Vasagatan 9 i Sundbyberg

Juniorer - torsdagar 16.30 - 18.00
Hagarummet, 2 tr. upp i biblioteket i Solna Centrum

Spellokalen

Solna SS har sin klubblokal hos Träffpunkten Allén,
Vasagatan 9 i Sundbyberg

Medlemsavgifter säsongen 2016/2017

600 kr/medlemsår för medlem 26 år eller äldre
200 kr/medlemsår för medlem upp till 25 år

Ett medlemsår sträcker sig från september till augusti.

Plusgiro

47 44 79 - 3

Post

Skickas till sekreteraren:

Klas Berggren
mailadress: klas.berggre(at)bredband.net

Styrelsen 2016/2017
Ordförande Peter Bjarnehag
Sekreterare & vice ordf Klas Berggren
Kassör Ulf Wallgren
Tävlingsledare Göran Back
Juniorledare Mats Ekqvist
Materialförvaltare Gunnar Johansson
Revisorer: Christer Bergström
Tor Liljeström
Revisorssuppleant: Kjell Karlsson
Valberedning: Per Steneskog (sammankallande)
Patrik Ternstedt
Björn Wallqvist

Övriga funktioner
Ratingbokförare Rolf Svensson
Webbredaktör Ulf Wallgren
ulf.wallgren(at)telia.com

Lagledare (2016/2017)
Allsvenskan Solna SS I Peter Bjarnehag (rond 1)
Vakant (rond 2-7)
Allsvenskan Solna SS II Ulf Wallgren
Allsvenskan Solna SS III Ulf Wallgren
Lag-DM Solna SS I Mikael Jonsson
Lag-DM Solna SS II Mats Ekqvist (rond 1)
Rolf Svensson (rond 2-5)
Allmän information

En kort historisk presentation med gamla fotografier!