Historisk presentation

Organiserad schackverksamhet i Solna kan spåras tillbaka i tiden till 1927, då Ulriksdals Schacksällskap bildades. år 1942 bildades Solna Schack 42. Under större delen av 50- och 60-talet företräddes Solna av Schackkamraterna Solna och Solna Schackklubb. Dessa båda klubbar slogs samman till Solna Schacksällskap i september 1967.


Bilder från 1958
Vid en vårstädning 2003 i klubbens materialskåp hittades dessa gamla svartvita fotografier. årtalet 1958 stod skrivet på baksidan. Med stor hjälp av Gunnar Roskvist kunde flertalet personer identifieras och Ulf Wallgren scannade in fotografierna och skrev bildtexterna! Tack för denna insats!


Två damer vid brädet! Till höger Anna-Lisa Strandmark, en gång i tiden ordförande(!) i Solna SS (menar väl Solna SK? - red). Bakom henne står hennes man, som räcker över ett protokoll till en leende Sven Frimodig. Intresserade åskådare är till vänster Manne Joffe, och till höger Evert Nordh. Den "vita" damens identitet är okänd.


Lagmatch eller vanlig klubbkväll ? De flesta spelarna är tyvärr okända. Längst fram till vänster Manne Joffe. Stående längst bak som åskådare är Reidar Bugge. Den okända damen är med även på detta foto.


Tystnad, schackspel pågår! På vänstra sidan av bordet, med start närmast kameran: Erik Lundin (ej stormästaren), Albin Holm, Ruben Norde'n, Erik Salmiak, Gunnar Eriksson, okänd, okänd, okänd. På högra sidan av bordet, med start närmast kameran: Börje Grahn, Jouko Tähti, okänd, pappa Starell (?), Bengt-Olof Malmberg, Reidar Bugge, Tage Ek, okänd.

Redaktionen ska se till att göra ett besök i klubbskåpet så ska vi nog kunna upprätta en lista med ordförande m.m.

Tillbaka till infosidan.